Haftanın Karikatürü
ÇDD Bursa Site Haritası

Anasayfa


    Eğitimde Yaratıcı Drama

   
Ürün Kodu : 06
Fiyat : 30 TL (KDV Dahil)
Ürün Durumu
STOKTA VAR
 Sipariş Ver        Detaylar
 
 
Detaylar

İÇİNDEKİLER

 

Dorothy Heatcote’dan İlksöz ……………………………………………..xxi

Önsöz ……………………………………………………………………….xiv

Giriş…………………………………………………………………………….1

   Eğitim ve Yaratıcı Drama …………………………………………………5

   Niçin Yaratıcı Drama ………………………………………………………7

 

1. BÖLÜM

YARATICI DRAMA İLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR………………      11

1.1.  Dram, Drama…………………………………………………….     11

1.2.  Dramatik ve Dramatik Durum …………………………………      14

1.3.  Dramatik Oyun …………………………………………………      16

1.4.  Dramatizasyon …………………………………………………      19

1.5.  Dramaturgi ………………………………………………………     22

1.6.  Yaratıcılık ……………………………………………………….      24

1.7.  İletişim …………………………………………………………..      26

1.8.  Etkileşim, Eylem, Edim, Performans …………………………    29

1.9.  Empati …………………………………………………………..      32

1.10.               Animasyon ………………………………………………..     35

1.11.               Atölye ……………………………………………………..     37

1.12.               Mış Gibi Yapmak-Kendiliğindenlik(Spontene)………..      39

1.13.               Hareket ……………………………………………………     42

1.14.               Ritüel ……………………………………………………..      46

1.15.               Fragman ………………………………………………….      49

 

 2. BÖLÜM

       YARATICI DRAMA …………………………………………………….     53

            2.1 Yaratıcı Drama Nedir? …………………………………………    53

            2.2 Yaratıcı Dramaya İlişkin Tanımlar ……………………………    57

            2.3 Yaratıcı Drma-Eğitimde Drama- Eğitici Drama-

                        Drama Kavramları …………………………………………    63

            2.4 Eğitimde Yaratıcı Drama……………………………………….    65

            2.5 Yaratıcı Dramanın Belirgin Özellikleri…………………………   66

            2.6 Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları …………………………...   79

            2.7 Yaratıcı Drama’nın Temel Öğeleri (Bileşenleri)………………    88

                        2.7.1 Drama lideri/eğitmeni/öğretmeni……………………  89

                        2.7.1.1 Yaratıcı Drama Süreçlerinde Liderin Uyması

                                   Gereken Genel İlkeler…………………………….   93

                        2.7.2 Grup (Katılımcılar)-Yaşantılar……………………...    96

                        2.7.2.1 Yaratıcı Drama Süreçlerinde Katışımcının Uyması

                                   Gereken Genel İlkeler……………………………    101

                        2.7.3 Mekan (Çalışma Ortamı) …………………………..   103

                        2.7.3.1 Drama Mekanının Özellikleri……………………..   103

                        2.7.3.2 Drama Mekanın Bulunması Gereken

                                   Araç Gereçler    …………………………………...  105

                        2.7.3.3 Diğer Mekanların Yaratıcı Drama Mekanı

Olarak Kullanımı…………………………………..  105

                        2.7.4 Konu (Düşünce) ……………………………………..  113

            2.8 Yaratıcı Dramanın Kullanım Biçimleri/Boyutları ……………..   115

                        2.8.1 Yaratıcı Dramanın Bir Araç veya Bir Yöntem

Olarak Kullanımı ………………………………….  117

                        2.8.2 Yaratıcı Dramanın Bir Amaç – Bir Ders

                                   Olarak Kullanımı ………………………………….   120

            2.9 Yaratıcı Dramanın Yapılandırılması – Aşamaları ……………    122

                        2.9.1 Isınma –Hazırlık ……………………………………     124

                        2.9.2 Canlandırma …………………………………………   126

                        2.9.3 Değerlendirme-Tartışma ……………………………   127

            2.10 Dramatik Kurgunun Bileşenleri ………………………………   131

                        2.10.1 Rol …………………………………………………     134

                        2.10.2 Dramatik Gerilim…………………………………..    137

                        2.10.3 Odak ………………………………………………..   139

                        2.10.4 Mekan ………………………………………………   143

                        2.10.5 Zaman ……………………………………………..    145

                        2.10.6 Dil ……………………………………………………   146

                        2.10.7 Hareket ……………………………………………..   150

                        2.10.8 Atmosfer …………………………………………….  151

                        2.10.9 Semboller …………………………………………     154

                        2.10.10 Dramatik Anlam …………………………………    156

            2.11 Yaratıcı Dramada Ölçme ve Değerlendirme ……………….    156

 

3 BÖLÜM

      YARATICI DRAMANIN GELİŞİMİ VE İLK ÖNCÜLERİ ………………    167

            3.1 Harriet Finlay Johnson …………………………………………   170

3.2 Henry Caldwell Cook …………………………………………..    200      

3.3 Peter Slade ………………………………………………………  208

3.4 Briarn Way ……………………………………………………….  214

3.5 Dorothy Heatcote ………………………………………………    233

3.6 Gavin Bolton ……………………………………………………    247

3.7 Winifred Ward …………………………………………………..   250

 

4 BÖLÜM

    TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE YARATICI DRAMANIN GELİŞİMİ ………..      253

            4.1 1980’li Yıllar Öncesi Yaratıcı Drama Çalışmalarına

                        İlişkin İzler ………………………………………………….   254

            4.2 Eğitim Programlarında Canlandırmaya Dönük İzler ………..    256

            4.3 1980’li Yıllar Sonrası Canlandırma Odaklı Çalışmalar………    261

            4.3.1 Tamer Levent ve İnci San Buluşması ……………………       261

            4.3.2 Uluslar arası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminerleri ………    263

            4.3.3 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde

                        Yaratıcı Drama ve Diğer akademik Çalışmalar …………   269

            4.3.4 1980 Sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yaratıcı Drama

                        Eğitimine Yönelik Çalışmalar ……………………………..  273

            4.3.5 Çağdaş Drama Derneği’nin Kuruluşu ………………………   276

            4.3.6 Diğer Çalışmalar ……………………………………………..    279

            4.4 Yaratıcı Dramanın Türkiye’deki İlk Öncüleri …………………    280

            4.4.1 Selahattin Çoruh ………………………………………………  280

            4.4.2 Emin Özdemir ………………………………………………..    284

            4.4.3 Tamer Levent …………………………………………………    287

            4.4.4 İnci San ………………………………………………………..   298

 

5 BÖLÜM

     TİYATRO VE TİYATRODA BAZI YAKLAŞIMLARIN YARATICI

      DRAMA İLE İLİŞKİSİ ………………………………………………….      309

            5.1 Tiyatronun Öğeleri (Bileşenleri) ………………………………    311

            5.2 Oyun ve Tiyatro Pedogojisi …………………………………….   315

            5.3 Oyun Pedogojisi ………………………………………………..   317

            5.4 Tiyatro Pedogojisi ………………………………………………   324

            5.5 Tiyatro Pedogojisinin Çalışma Alanları ……………………….   327

            5.6 Canlandırma Oyun – Sahne Oyunu

                        (Darstellendes Spiel) ………………………………………   330

            5.7 Çocuk Tiyatrosu – Çocukların Tiyatrosu …………………….    334

            5.8 Okulda Drama …………………………………………………     339

            5.9 Okul Oyunu – Okul Tiyatrosu …………………………………   341

            5.10 İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Okul Tiyatrosu anlayışı …….    343

            5.11 Okul Tiyatrosu ve Yaratıcı Drama ……………………………   346

            5.12 Mini – Mono Drama ……………………………………………  346

            5.13 Eğitimde Tiyatro ……………………………………………….   350

            5.14 Anlatı Tiyatrosu ………………………………………………..   352

            5.15 Feminist Tiyatro Pedogojisi …………………………………    356

            5.16 Forum Tiyatro ………………………………………………..     359

            5.17 Öğretici Oyunlar (Lehrstück) ………………………………..    366

            5.18 Doğaçlama Tiyatrosu (Tiyatro Sporu – Spor Tiyatrosu) ….    376

            5.19 Türkiye’de Tiyatro Sporuna Bir Örnek ………………………   380

 

6 BÖLÜM

     OYUN VE YARATICI DRAMA …………………………………………..   381

            6.1 Oyun Tanımları ………………………………………………….   381

            6.2 Oyunun Özellikleri …………………………………………….     385

6.3 Oyunun Önemi ve Çocuğun Gelişimine Katkıları ………….     388

6.4 Drama – Oyun- Dramatik Oyun İlişkisi ……………………..     391

 

7 BÖLÜM

     PSİKODRAMA, SOSYODRAMA, MORENO VE YARATICI DRAMA   397

            7.1 Sosyometri Kuramı ………………………………………….       397

            7.1.1 Eylem …………………………………………………………..  398

            7.1.2 Spontoniye ve Yaratıcılık …………………………………..     398

            7.1.3 Rol Kuramı …………………………………………………….   399

            7.2 Psikodrama ……………………………………………………..   400

            7.3 Psikodramanın Öğeleri ………………………………………      404

            7.3.1 Sahne – Dekor ………………………………………………..   404

            7.3.2 Yönetici – Terapist ……………………………………………   405

            7.3.3 Baş Oyuncu – Protoganist ………………………………….   407

            7.3.4 Yardımcı Oyuncular …………………………………………    408

            7.3.5 İzleyiciler (Grup) ……………………………………………..    409

            7.4 Psikodramanın Aşamaları ……………………………………     410

            7.4.1 Isınma Aşaması ……………………………………………..    410

            7.4.2 Oyun Aşaması ……………………………………………….    410

            7.4.3 Görüşme Aşaması …………………………………………..    411

            7.5 Temel Psikodrama Teknikleri …………………………………    412

            7.5.1 Rol Değiştirme ……………………………………………….    412

            7.5.2 Ayna ……………………………………………………………   413

            7.5.3 Eşleme …………………………………………………………  413

7.6 Moreno …………………………………………………………..   414

7.7 Psikodrama Uzmanı Olma …………………………………….   415

7.8 Sosyodrama ……………………………………………………..  416

7.9 Psikodrma – Yaratıcı Drama ………………………………….    417

 

8 BÖLÜM

     YARATICI DRAMADA KULLANILAN TEKNİKLER VE

SÜREÇSEL DRAMA YAKLAŞIMI …………………………………….          421

     A. Teknikler ………………………………………………………………     425

            8.1 Doğaçlama …………………………………………………….     425

            8.2 Rol Oynama ……………………………………………………     432

            8.3 Rol Değiştirme ………………………………………………….    435

            8.4 Eş Zamanlı Doğaçlama ………………………………………..   436

            8.5 Öğretmenin Rolde Olması (Rol Alması) ……………………..    437

            8.6 Küçük Grupla Yapılan Doğaçlama – Rol Oynama ………….   448

            8.7 Tüm Grupla Doğaçlama – Rol Oynama …………………….     450

            8.8 Dramatizasyon ………………………………………………….   450

            8.9 Geriye Dönüş ……………………………………………………   458

            8.10 Röportaj – Söyleşi-Sorgu-Görüşme …………………………   459

            8.11 Sıcak Sandalye ………………………………………………     460

            8.12 Bilinç Koridoru ………………………………………………….  461

            8.13 Donuk İmge ……………………………………………………    462

            8.14 Dedikodu Halkası …………………………………………….    466

            8.15 Rol İçinde Yazma ……………………………………………..   466

            8.16 İç Ses (Kafa Sesi) …………………………………………….   467

            8.17 Toplantı Düzenleme …………………………………………     468

            8.18 Pantomim ……………………………………………………..    469

            8.19 Rol Kartları ……………………………………………………     475

            8.20 Özel Mülkiyet –Yarım Kalmış Materyal ……………………    484

            8.21 Ritüeller – Seramoniler ………………………………………    484

            8.22 Telefon Görüşmeleri ………………………………………….    485

            8.23 Gerçek An- Doğruluk Anı …………………………………….   486

            8.24 Bölünmüş Ekran ……………………………………………….  486

            8.25 Grup Heykelleri – Tablo Oluşturma  ………………………….  486

            8.26 Akışkan Heykel ………………………………………………     487

            8.27 Yaratıcı Drama İle Uyarlanmış Altı Şapkalı Düşünme

                        Tekniği …………………………………………………….     488

            8.28 Yaratıcı Drama İle Uyarlanmış İstasyon Tekniği …………..   489

            8.29 Anlatı Tekniği …………………………………………………..   490

            8.30 Forum Tiyatro ………………………………………………..     490

            8.31 Fragman ………………………………………………………     490

            8.32 Aradaki Boşluk ………………………………………………..   491

            8.33 Anı İşaretleme …………………………………………………   491

            8.34 Başüstü Konuşmaları ………………………………………..    491

            8.35 Buz Dağ ……………………………………………………….    491

            8.36 Uzman Görüşü ……………………………………………….     491

            8.37 Duvardaki Rol …………………………………………………    492

            8.38 Duvarların Kulakları Var ………………………………………    492

            8.39 Düşünce İzleme ………………………………………………    492

            8.40 Harita ya da Şema Oluşturma ……………………………….   493

            8.41 Yaşam Çemberi ……………………………………………….   493

            8.42 Hazır Roller …………………………………………………..     493

            8.43 Manşet …………………………………………………......…    493

            8.44 Senin Yerinde Olsaydım ……………………………………..   494

            8.45 Şu Yol – Bu Yol ………………………………………………..  494

            8.46 Tekrar Canlandırma …………………………………………..    494

            8.47 Zaman Çizgisi …………………………………………………    495

            8.48 Mekanı Tanımlamak …………………………………………     495

            8.49 Toplu Çizim ……………………………………………………    495

            8.50 Yaşamda Bir Gün …………………………………………….    495

            8.51 Boş Ekran ……………………………………………………..    496

            8.52 Rol Koridoru …………………………………………………..    496

 

   B. Süreçsel Drama (Process Drama) Yaklaşımı …………………….       497

 

9 BÖLÜM

BAZI ÜLKELERDEKİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ……………      517

            9.1 Bulgaristan ……………………………………………………..    517

            9.2 Çek Cumhuriyeti ……………………………………………….    518

            9.3 Finlandiya ……………………………………………………….    521

            9.4 Hırvatistan ……………………………………………………..      523

            9.5 İsveç ……………………………………………………………...   526

            9.6 Macaristan ………………………………………………………   528

            9.7 Norveç …………………………………………………………..    531

            9.8 Portekiz ………………………………………………………..     535

            9.9 Sırbistan ………………………………………………………..     536

            9.10 Tayvan …………………………………………………………    538

            9.11 Yunanistan …………………………………………………..      541

 

KAYNAKLAR    ………………………………………………………………    545

  Özgeçmiş ……………………………………………………………………    603

 
 
Sipariş Ver
Ad-Soyad
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Sipariş Notu
 
 
 
   Sipariş sözleşmesinin tamamını okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.